კრედიტორების რეიტინგი

კომპანია
განაკვეთი დღეში
ხელმისაწვდომი ვადა
მაქსიმალური თანხა
ექსპერტული რეიტინგი
1
განაკვეთი დღეში:
0,27%
ხელმისაწვდომი ვადა:
360-360 დღის
მაქსიმალური თანხა:
1 000 ლარი
ექსპერტული რეიტინგი:
5.0
2
განაკვეთი დღეში:
0,13%
ხელმისაწვდომი ვადა:
5-30 დღის
მაქსიმალური თანხა:
1 000 ლარი
ექსპერტული რეიტინგი:
5.0
3
განაკვეთი დღეში:
0,06%
ხელმისაწვდომი ვადა:
180-3 285 დღის
მაქსიმალური თანხა:
50 000 ლარი
ექსპერტული რეიტინგი:
5.0
4
განაკვეთი დღეში:
0,16%
ხელმისაწვდომი ვადა:
90-2 160 დღის
მაქსიმალური თანხა:
27 000 ლარი
ექსპერტული რეიტინგი:
5.0
5
განაკვეთი დღეში:
0,17%
ხელმისაწვდომი ვადა:
30-1 080 დღის
მაქსიმალური თანხა:
5 000 ლარი
ექსპერტული რეიტინგი:
5.0
6
განაკვეთი დღეში:
0,11%
ხელმისაწვდომი ვადა:
30-360 დღის
მაქსიმალური თანხა:
1 500 ლარი
ექსპერტული რეიტინგი:
5.0
7
განაკვეთი დღეში:
0,10%
ხელმისაწვდომი ვადა:
90-1 080 დღის
მაქსიმალური თანხა:
50 000 ლარი
ექსპერტული რეიტინგი:
5.0