როგორ შევაფასოთ Credia?
შეადარეთ Credia სხვა პოპულარულ სერვისს
პირველი სესხის ისტორია
საპროცენტო განაკვეთი დღეში
ექსპერტული რეიტინგი
კლიენტები 24 საათში
სერვისი №1 1 000 ლარი მიხედვით
0,27%
60
სერვისი №1 4 000 ლარი მიხედვით
0,12%
16

Credia სესხი

Credia
განაკვეთი / დღეში
0,12%
შესაძლო ვადა / დღე
90-720
მაქს. თანხა / ლარი
4ათასი
განხილვა/ წუთი
15
მიღება
ბარათზე, საბანკო ანგარიშზე

Credia.ge შეიქმნა სესხის აღების პროცესების გასამარტივებლად იმ მომხმარებლებისთვის, რომელთაც ჭირდებათ თანხა სწრაფად და არ უნდათ ყველა იმ დროში გაწელილი პროცედურების გავლა, რომლებიც დაკავშირებულია საბანკო სესხებთან. ჩვენი უპირველის მიზანი იყო შეგვექმნა მარტივად აღსაქმელი და გამოსაყენებელი სისტემა, რომელიც აძლევს მომხმარებლებს საშუალებას აიღონ სამომხმარებლო სესხი მაშინ, როდესაც ეს ყველაზე მეტად ჭირდებათ.

ჩვენი მისია მივაწოდოთ მომხმარებლებს უსაფრთხო და დაცული სესხი, რომელიც თქვენი საიმედო პარტნიორი იქნება გაუთვალისწინებელი ხარჯების დროს, ამავდროულად პასუხსმგებლიანი დამოკიდებულების ჩვენებით დაკრედიტების მიმართ. ჩვენ გვესმის, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში სენსიტიური თემაა, აქედან გამომდინარე ჩვენი მიზანია გავხადოთ თქვენი ცხოვრება უფრო მარტივი და აგარიდოთ დამატებით სტრესს ან სხვა უსიამოვნებას.

ჩვენი მიზანია დავრწმუნდეთ, რომ ყველა სესხი გაცემულია პასუხისმგებლობით, ამისათვის ჩვენ ვაძლევთ საშუალებას მომხმარებლებს აირჩიონ მათ მოთხოვნილებებზე მორგებული გადახდის თარიღი და ასევე გავთვალისწინებელი შემთხვევებისთვის გადახდის თარიღის ცვლილებების შესაძლებლობას.

თანხის მიღების პირობები
  • ბარათზე
  • საბანკო ანგარიშზე
საკონტაქტო ინფორმაცია
საიტი:
ტელეფონი:
(+995 032) 256 0406
ელ-ფოსტა:
Credia რეიტინგი
მარტივი აღება
სწრაფი გაცემა
სესხის პირობების გამჭვირვალობა
პროლონგირების პირობები
მომსახურების ხარისხი
მხარდაჭერის სამსახური
21.09.18
დადებითი
უპირატესობა: ღირსეული ორგანიზაცია, რამდენჯერმე აიღო ფული, დროულად და დაბრუნდა დროზე! მომეწონა სერვისი! მე ჯერ კიდევ პავზიაზა.კოგდა!
ნაკლოვანებები: ისინი ხშირად დარეკვა ტელეფონით და გააგზავნეთ SMS- ს შესახებ აქციები - არ მომწონს.
მარტივი აღება
სწრაფი გაცემა
სესხის პირობების გამჭვირვალობა
პროლონგირების პირობები
მომსახურების ხარისხი
მხარდაჭერის სამსახური
სესხის რეკომენდირებული სერვისები
განაკვეთი
0,12%
შესაძლო ვადა
90-720
მაქს. თანხა
4ათასი
განხილვა
15