როგორ შევაფასოთ Moneza?
შეადარეთ Moneza სხვა პოპულარულ სერვისს
პირველი სესხის ისტორია
საპროცენტო განაკვეთი დღეში
ექსპერტული რეიტინგი
კლიენტები 24 საათში
სერვისი №1 1 000 ლარი მიხედვით
0,27%
60
სერვისი №1 2 000 ლარი მიხედვით
0,13%
46

Moneza სესხი

Moneza
განაკვეთი / დღეში
0,13%
შესაძლო ვადა / დღე
90-720
მაქს. თანხა / ლარი
2ათასი
განხილვა/ წუთი
15
მიღება
ბარათზე, საბანკო ანგარიშზე
სესხის ნომერი
განაკვეთი / დღეში
შესაძლო ვადა / დღე
მაქს. თანხა / ლარი
განხილვა/ წუთი
1-ე სესხი
განაკვეთი / დღეში
0,13%
შესაძლო ვადა / დღე
90-720
მაქს. თანხა / ლარი
2ათასი
განხილვა/ წუთი
15
2-ე სესხი
განაკვეთი / დღეში
0,15%
შესაძლო ვადა / დღე
90-720
მაქს. თანხა / ლარი
3ათასი
განხილვა/ წუთი
15

მძიმე ეკონომიკური ვითარება აიძულებს მოსახლეობის დიდ ნაწილს მიმართონ ფულადი  თანხების სესხების მიზნით,  სხვადასხვა საკრედიტო დაწესებულებებს. ბოლო დროს  საბანკო სესხის მიღება საკმაოდ რთულია, მაგრამ საქართველოს ბაზარზე აქტიურად გვთავაზობენ თავის მომსახურებას სხვადასხვა მიკროსაფინანსო და არასაბანკო საკრედიტო ორგანიზაციები, მათ შორის ახალი მიკროსაფინანსო კომპანია moneza.ge, რომელიც არის ლატვიური კომპანიის TWINO - ს წარმომადგენლობა საქართველოში. TWINO დაარსდა 2009 წელს და ამჟამად მოღვაწეობს 7 ქვეყანაში, გაცემული აქვს არაუზრუნველყოფილი სამომხმარებლო სესხი 240 მილიონი ევროს ოდენობით. 

რითი განსხვავდება moneza.ge სხვა მიკროსაფინანსო კომპანიებისგან? მთავარი განმასხვავებელი მახასიათებელი - სესხის დაფარვის ძალიან დიდი ვადა. თქვენ იღებთ თქვენთვის სასურველ თანხას და შემდეგ აბრუნებთ მას თქვენთვის სასურველ პერიოდის განმავლობაში, როგორც საბანკო კრედიტს. კომპანია გაძლევს საშუალებას დაფაროთ სესხი 2 წლის განმავლობაში, თუ კი ეს თქვენი სურვილია. წინსწრებით დაფარვის დროს, თქვენ არ იხდით არც ჯარიმას არც არანაირ სხვა ფარულ გადასახადს. 

თუ თქვენ ხართ:
 • საქართველოს მოქალაქე;
 • თქვენი ასაკია 20 – 63 წლამდე;
 • გაქვთ პირადი საბანკო ანგარიში;
 • გაქვთ ყოველთვიური შემოსავლის დამადასტურებელი საბუთი

თქვენ თამამად შეგიძლიათ მიმართოთ moneza.ge  სესხის განაცხადით, რომლის გასაფორმებლად, თქვენ დაგჭირდებათ

მთავარი დამახასიათებელი პირობები:
 • სესხის გადახდის პერიოდი დამოკიდებულია თქვენს სურვილზე: მინიმალური ვადა 3 თვე, მაქსიმალური -  2 წელი;
 • პირველი სესხის ოდენობა 500  - 2000 ლარამდეა, განმეორებითი სესხი - 3000 ლარამდეა;
 • გრძელვადიანი სესხის აღების დროს, კომპანია ადგენს სესხის დაფარვის ინდივიდუალურ გრაფიკს

ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის. რომ კომპანია გთავაზობთ არა მხოლოდ სწრაფ რეგისტრაციას და სესხის გაცემას უმოკლეს ვადებში, არამედ მომსახურების ხარისხის მაღალ დონეს. კომპანია იყენებს მოწინავე ტექნოლოგიურ გადაწყვეტილებებს და მის საქმიანობაში ჩართულია მაღალკვალიფიციური სპეციალისტები. moneza.ge მთავარი მიზანია - თავისი  მომხმარებლების მოკლევადიანი ფინანსური სირთულეების დაძლევაში მაქსიმალური ხელისშეწყობა და, აგრეთვე, ინდივიდუალური მიდგომა.
ისარგებლეთ პირველი გრძელვადიანი ონლაინ - სესხით!

თანხის მიღების პირობები
 • ბარათზე
 • საბანკო ანგარიშზე

მიკროსესხის გაფორმების პროცედურა

 • შედიხართ moneza.ge საიტზე;
 • საიტზე ავსებთ განაცხადის მარტივ ფორმას, სადაც უთითებთ თქვენს პირად მონაცემებს;
 • ირჩევთ სასურველ თანხას;
 • მონიშნავთ თქვენთვის მისაღებ სესხის დაბრუნების ვადას;
 • იდენტიფიკაციის მიზნით, თქვენს საბანკო ანგარიშიდან გადარიცხავთ 1 თეთრს;
 • უმოკლეს ვადაში, 15 წუთის განმავლობაში,  სასურველი თანხა აისახება თქვენს საბანკო ანგარიშზე საქართველოს ბანკში, ლიბერტი  ბანკში ან ტიბისი ბანკში.
საკონტაქტო ინფორმაცია
მუშაობის განრიგი:
სამუშაო დღეებში:
9 - 19
შაბათი:
10 - 19
კვირა:
უქმე დღე
საიტი:
ტელეფონი:
200 10 01
ელ-ფოსტა:
Moneza რეიტინგი
მარტივი აღება
სწრაფი გაცემა
სესხის პირობების გამჭვირვალობა
პროლონგირების პირობები
მომსახურების ხარისხი
მხარდაჭერის სამსახური
14.09.18
სასარგებლო რამ. ხელფასამდე ორი კვირით ადრე ვიმუშავებ. 4 ჯერ არ იყო ტექნიკური პრობლემები. ეს უფრო მოსახერხებელია, ვიდრე საკრედიტო ბარათი. მე იშვიათად ვიღებ ფულს, ამიტომაც უფრო მოსახერხებელია მიკრორაიონების მინიმალური ვადის აღება. ისინი რთულ მომენტში დაეხმარნენ.
უპირატესობა: მოსახერხებელი და გასაგები მომსახურება, მთავარია რაც უსაფრთხოა.
მარტივი აღება
სწრაფი გაცემა
სესხის პირობების გამჭვირვალობა
მომსახურების ხარისხი
მხარდაჭერის სამსახური
სესხის რეკომენდირებული სერვისები
განაკვეთი
0,13%
შესაძლო ვადა
90-720
მაქს. თანხა
2ათასი
განხილვა
15