ჩვენს შესახებ

როგორც ეხმარება Repayza მომხმარებლებს ყოველ დღე

ჩვენს ვებ–გვერდზე წარმოდგენილი დეტალური ინფორმაცია პერსონალური სესხების შესახებ ადვილი ხელმისაწვდომია ყველა მომხმარებლისათვის, ხოლო ძიება საუკეთესო შემოთავაზებისა საიმედო კრედიტორისაგან, საკმაოდ კომფორტული. Repayza - ს სპეციალისტთა გუნდი მუშაობს ამ საკითხზე, ყოველდღე. მიმდინარეობს კოლოსალური შრომა მონაცემთა შეგროვების, გადამოწმების, სტრუქტურირებისა და ორგანიზების კუთხით, რათა მომხმარებლისთვის წარმოადგენილ იქნას ინფორმაცია იმ სახით, რა სახითაც ის ხელმისაწვდომია ამჟამად.

ჩვენი პრინციპები

Repayza–ს მთელი კორპორატიული კულტურა და ყველა თანამშრომლის საქმიანობა ეფუძნება, შემდეგ ძირითად პრინციპებს:

  • პროფესიონალიზმს. ჩვენი თანამშრომლები მუდმივად გადიან დამატებით სწავლება გადამზადებას, ესწრებიან სემინარებს და სხვადასხვა ღონისძიებებს საკრედიტო ინდუსტრიაში. რაც საშუალებას გვაძლევს, შევთავაზოთ ყველა ჩვენს მომხმარებელს თანამედროვე სერვისი და ავიღოთ სრული პასუხისმგებლობა მომსახურების ხარისხზე.
  • ეფექტურობა. ამ შემთხვევაში, ჩვენ ვგულისხმობთ კომპეტენტურობას და საქმეში მოქნილობას, ვინაიდან ფინანსური ბაზარი ძალიან დინამიურია. ყოველდღიურად ჩნდება ახალი პროდუქტები და ტექნოლოგიები, რომელიც აუცილებლად უნდა იყოს გამოყენებული ჩვენს მუშაობაში, რათა კომპანიის მდგრადი ზრდა განაპირობოს.
  • ადამიანურობას. ამდაგვარად ჩვენ შეგვიძლია გამოვხატოთ კომპანიის დამოკიდებულება ჩვენი მომხმარებლისადმი. ასეთი მიდგომის საფუძველზე ვმუშაობთ ჩვენი კომპანიის ფარგლებში და მოვითხოვთ იგივეს ყველა ჩვენი პარტნიორისაგან.
  • ჩვენი მომხმარებელი – ჩვენი ოჯახია. დარწმუნებული ვართ, რომ მხოლოდ ასეთი მიდგომით არის შესაძლებელი წარმატებული ბიზნესის აშენება, და ეს არის გასაღები წარმატებული გრძელვადიანი საქმიანობისა ნებისმიერ ქვეყანაში. ამიტომაც, Repayza ყოველთვის ყურად იღებს მომხმარებლის მოსაზრებებს, დარწმუნებული ვართ, რომ მხოლოდ კონსტრუქციული კრიტიკის წყალობითა არის შესაძლებელი არსებული პროდუქტებისა და მომსახურების გაუმჯობესება. მომხმარებლის ყველა მოთხოვნა დაკავშირებული სერვისის მუშაობის პროცესთან საფუძვლიანად მოწმდება და იღება მხედველობაში მაშინ, როდესაც საიტზე მიმდინარეობს მუშაობა ახალი შესაძლებლობების შექმნაზე.

ჩვენი მისია

სესხზე მოთხოვნილება ხშირად ვლინდება ისეთ სიტუაციებში, როდესაც მსესხებელს სჭირდება ფული, და ეს გარემოება იყო დაუგეგმავი. საჭიროების მიზეზი ყოველთვის როდი შეიძლება იყოს სასიხარულო, მაგრამ სხვა არჩევანი არ არის. ამით ისარგებლა ზოგიერთმა ერთ-დღიანმა კომპანიამ, რის შედეგადაც პერსონალური სესხის ბაზარზე ზოგადად ნეგატიური შეხედულება შეიქმნა. საკმაოდ ხშირად ცნება «payday loans» ან "პერსონალური სესხის კრედიტორები" ასოცირდება რაღაც უარყოფითთან.

Repayza სერვისის ერთ–ერთი მიზანია ამ კუთხით მდგომარეობის გამოსწორება, მომხმარებლის წარმოდგენის შეცვლა ბაზარზე, კრედიტორების შეთავაზებებზე უფრო დეტალური ინფორმაციის მიწოდებით, თითოეული შეთავაზების ასპექტების ახსნა–განმარტებით. ჩვენი მომხმარებელი ხელს აწერს საკრედიტო ხელშეკრულებას მხოლოდ მაშინ, როცა სრულად მზად არის ამისთვის და მიღებული აქვს პასუხი ყველა შეკითხვაზე. მიგვაჩნია, რომ ეს ზრდის პერსონალურ საკრედიტო კომპანიებთან ურთიერთობის დადებით გამოცდილებას. ძალიან ხშირად, მსესხებლები იღებენ უარყოფით გამოცდილებას, რადგან კრედიტორის არჩევისას და პერსონალურ სესხზე განაცხადის შეტანამდე არ აქცევენ სათანადო ყურადღებას მთელ ინფორმაციას.

ჩვენ ყოველთვის გულდასმით ვეპყრობით ჩვენი მომხმარებლის მოსაზრებებს. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ვიცოდეთ, თუ რას ფიქრობთ სერვისის ხელსაყრელობის შესახებ, ჩვენი მომსახურების ხარისხზე და თანამშრომლების კომპეტენციაზე. თქვენი მოსაზრებებით მუდამ ვხელმძღვანელობთ ჩვენი მომსახურების სრულყოფა–დახვეწაში.

დაგებადათ კიდევ შეკითხვები?

გთხოვთ, ნუ მოგერიდებათ დაგვიკავშირდითსაკონტაქტოფორმის გამოყენებით.

სტატისტიკა
34
მდიდარი ბაზა საქართველო–ში
106
კლიენტების გამოხმაურება
34ათასი
ყოველთვიური მომხმარებელი
სესხის რეკომენდირებული სერვისები