როგორ შევაფასოთ ZIP Credit?
შეადარეთ ZIP Credit სხვა პოპულარულ სერვისს
პირველი სესხის ისტორია
საპროცენტო განაკვეთი დღეში
ექსპერტული რეიტინგი
კლიენტები 24 საათში
სერვისი №1 1 000 ლარი მიხედვით
0,27%
60
სერვისი №1 7 500 ლარი მიხედვით
0,50%
22

ZIP Credit სესხი

ZIP Credit
განაკვეთი / დღეში
0,50%
შესაძლო ვადა / დღე
90-1 440
მაქს. თანხა / ლარი
8ათასი
განხილვა/ წუთი
15
მიღება
ბარათზე, ნაღდი, საბანკო ანგარიშზე

მსოფლიოში, გლობალური მასშტაბით, ჩვენ ვხედავთ მიკრო დაკრედიტირების მოცულობის აქტიურ ზრდას.  ამ წელიწადს, მიკროსესხით ისარგებლა 40 მილიონმა მომხმარებელმა. საქართველოც არარის გამონაკლისი. ჩვენ ქვეყანაშიც მიკროსესხების მომხმარებელთა ოდენობა სწრაფად იზრდება, რაც განაპირობებს დაკრედიტირების ბაზარზე ახალი მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შემოსვლა. ამგვარი ახალბედა მიკროსაფინანსო დაწესებულება არის zipcredit.ge .

ზიპ კრედიტი  ჩამოყალიბდა 2015 წელს. ახალი კომპანია - ახალი ტექნოლოგიები, სესხის გაცემის საკმაოდ მიმზიდველი პირობები. კომპანიის მთავარი მახასიათებელია - კლიენტის მიზიდვა მისთვის სესხის გაცემის მოქნილი პირობებით. ყველა მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია აძლევს სესხს 1 თვით. მომხმარებელი თვის ბოლოს იღებს ხელფასს, მთლიანად ფარავს სესხს, რჩება სახსრების გარეშე და იძულებული ხდება ისევ აიღოს სესხი.  

zipcredit.ge  გთავაზობს  ალტერნატივას: სესხის დაბრუნების ვადა მერყეობს 1 – 24 თვემდე. თქვენ იღებთ გარკვეულ თანხას, ანაწილებთ 24 თვეზე და იხდით თქვენს დავალიანებას თანაბარი უმნიშვნელო ნაწილებით, ანუ თქვენ არ იხდით სრულ თანხას, რომლის მოგროვება, დამეთანხმებით, საკმაოდ რთულია. ამავე დროს კომპანია გთავაზობთ საკმაოდ დიდ თანხას - 2000 ლარამდე.  არ აქვს არანაირი ფარული გადასახადები, საკომისიო თანხის წინსწრებით დაფარვის გამო, ანუ თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა შემოიტანოთ უფრო მნიშვნელოვანი თანხა და ვადამდე  დაფაროთ სესხი.

zipcredit.ge   - გან სესხის აღების პირობები სხვა მიკროსაფინანსო კომპანიისგან მნიშვნელად არ განსხვავდება, მაგრამ  აქაც არის

ნოვატორული შესაძლებლობები:
სესხის აღების 1 გზა:
 • შედიხართ zipcredit.ge   საიტზე;
 • ირჩევთ სასურველ თანხას;
 • მონიშნავთ თქვენთვის მისაღებ სესხის დაბრუნების ვადას;
 • მიუთითებთ პირად მონაცემებს;
 • 15 წუთის განმავლობაში ელოდებით პასუხს და თანხა გერიცხებათ თქვენ ანგარიშზე.
სესხის აღების 2 გზა:

თქვენ შეგიძლიათ მიმართოთ SwissCapital-ის  ნებისმიერ განყოფილებას, სადაც  zipcredit - ს ოპერატორი ხელზე გაცემს იმ თანხას, რომელზეც თქვენ დატოვეთ მოთხოვნა.
 

ვის აძლევს სესხს zipcredit - ი?
 • საქართველოს მოქალაქეებს;
 • მათი ასაკი უნდა იყოს 23 წლიდან 63 წლამდე; 
 • საბუთებიდან თქვენ დაგჭირდებათ მხოლოდ პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა; 
 • კომპანია არ აძლევს სესხს ნეგატიური საკრედიტო ისტორიის მქონე პირებს.
მთავარი დამახასიათებელი პირობები:
 • სესხის საპროცენტო განაკვეტი შედარებით დაბალია, თვეში 18% და დამოკიდებულია სესხის ხანგრძლივობაზე;
 • სესხის გადახდის პერიოდი 1 – 24 თვემდეა;
 • სესხის ოდენობა 2000 ლარამდეა.

როგორც ხედავთ პირობებიორიენტირებულია მომხმარებლების მოთხოვნებზე.

თანხის მიღების პირობები
 • ბარათზე
 • ნაღდი
 • საბანკო ანგარიშზე
საკონტაქტო ინფორმაცია
საიტი:
ტელეფონი:
2 300 300
ელ-ფოსტა:
ZIP Credit რეიტინგი
მარტივი აღება
სწრაფი გაცემა
სესხის პირობების გამჭვირვალობა
პროლონგირების პირობები
მომსახურების ხარისხი
მხარდაჭერის სამსახური
17.09.18
მე უკვე მივიღე ყველა დავალიანება, ამიტომ მე შემიძლია განვაცხადო მომსახურების სრულფასოვანი პროცესი. მომხმარებელი არ ითხოვს არაფერს, მხოლოდ რამდენიმე დოკუმენტი. ძალიან გაკვირვებული იყო კომისიებისა და ფარული ჯარიმების სრული არყოფნა. დავბრუნდი ზუსტად იმ თანხის ოდენობა, რომელიც თავიდანვე უნდა მქონდეს.
უპირატესობა: ყველაფერი სამართლიანია, არ არსებობს დაფარული კომისიები, მინიმალური მოთხოვნები. კომპანიას დოკუმენტაციის საქაღალდის შეგროვება არ სჭირდება, რაც, როგორც ჩანს, აქ უკვე კარგად არის ცნობილი.
ნაკლოვანებები: გირაოს მეტი ვარიანტი მინდა.
მარტივი აღება
სწრაფი გაცემა
სესხის პირობების გამჭვირვალობა
პროლონგირების პირობები
მომსახურების ხარისხი
მხარდაჭერის სამსახური
სესხის რეკომენდირებული სერვისები
განაკვეთი
0,50%
შესაძლო ვადა
90-1 440
მაქს. თანხა
8ათასი
განხილვა
15