За нас

Как Repayza помага на потребителите всеки ден

На нашия сайт ние предоставяме на всички наши потребители в максимално удобна форма подробна информация за микрозаеми с цел да осигурим търсене на най-изгодното предложение от сигурна микрофинансова организация. Всеки ден съгласно тази задача работи команда специалисти на Repayza. За да се придобият данните в онзи вид, в който те са достъпни сега, прави се титаническият труд по събиране, проверка, струкруриране и организация на данните.

Наши принципи

Корпоративната култура на компания Repayza и работа на цялата команда са основани на следващите принципи:

  • Професионализъм. Всички сътрудници на компанията постоянно минават допълнително обучение, посещават семинари и профилни мероприятия. Това ни позволява да предоставяме на всички наши потребители качествения съвременен сървис и да носим пълна отговорност за качеството на работата.
  • Ефективност. Под това ние имаме предвид оперативност и гъвкавост в работата, т.к. финансовият пазар е много динамичен и всеки ден се появяват нови продукти и технологии, които трябва да използваме в работата за стабилното израстване на компанията.
  • Човечност. Така можем да изразим отношението на компанията към потребителите си. По такъв начин работим вътре в компанията и изискваме това от партньорите си.
  • Наши потребители са нашето семейство. Ние смятаме, че само с такова отношение можем да изградим успешния бизнес и това е залог на успешната дългосрочна работа в каквато и да е държава по света. Затова компанията Repayza винаги взема предвид мнението на потребителите си, разбирайки, че само по такъв начин успешно може да развива продукта си. Всички обръщения на потребителите, касаещи се работата на сървиса ни, прецизно се проверяват и се вземат във внимание по време създаване на новите възможности на сайта.

Наша мисия

Необходимостта да се взема заема често възниква в ситуациии, когато заемателят се нуждае от пари неочаквано, и не винаги поводът е радостен, ситуацията изисква. Затова голямо количество еднодневни компании се ползват от това като влошават мнението за пазара на микрофинансовите услуги като цяло. Много често думите кредит се асоциират с нещо негативно.

Във връзка с това една от целите на Repayza е промяна на мнението на потребителите за пазара чрез предоставяне на максимално подробна информация за предложения на микрофинансовите организации, обяснявайки детайли на всяко едно предложение. Нашите потребители започват да оформят заема напълно подготвени, получили отговори на всички свои въпроси. Ние смятаме, че това довежда към минимума в получаване на негативния опит в работата с микрофинансовите организации за тях. Защото много често потребителите получават негативния опит, т.к. не са обърнали дължимото внимание на всички детайли при избора и оформяне на микрозаема.

Ние винаги вземаме предвид мнението на нашите клиенти. За нас е много важно, какво Вие мислите за удобство на услугите ни, качество на работата ни и компетенция на сътрудниците ни. Ваше мнение е ориентир за понататъшно усъвършенстване на нашия сървис.

Имате ли въпроси?

За връзка с нас, молим, използвайте страницата Контакти

Статистика
26
Компании в България
58
Отзиви на клиентите
34хил.
Количество на потребителите за всеки месец
Рекомендувани сървиси на заема