• Úvod
  • Hodnotenie spoločností

Hodnotenie najlepších veriteľov

Spoločnosť
Denný úrok
Dostupný termín
Max čiastka
Expertné hodnotenie
1
Denný úrok:
0,80%
Dostupný termín:
30-730 dni
Max čiastka:
500
Expertné hodnotenie:
5.0
2
Denný úrok:
1,00%
Dostupný termín:
1-30 dni
Max čiastka:
350
Expertné hodnotenie:
4.8
3
Denný úrok:
0,07%
Dostupný termín:
7-31 dni
Max čiastka:
500
Expertné hodnotenie:
5.0
4
Denný úrok:
1,00%
Dostupný termín:
7-28 dni
Max čiastka:
100
Expertné hodnotenie:
5.0
5
Denný úrok:
1,00%
Dostupný termín:
1-30 dni
Max čiastka:
600
Expertné hodnotenie:
5.0
6
Denný úrok:
0%
Dostupný termín:
5-15 dni
Max čiastka:
350
Expertné hodnotenie:
5.0
7
Denný úrok:
0,01%
Dostupný termín:
1-365 dni
Max čiastka:
1 500
Expertné hodnotenie:
5.0
Všetky mikrofinančné inštitúcie