Teave meie kohta

Kuidas Repayza kasutajaid igapäevaselt aitab

Oma veebilehel anname kõikidele kasutajatele üksikasjalikku informatsiooni eraisikulaenude kohta ning teeme seda võimalikult mugaval viisil, et meie klient leiaks kõige kasulikuma pakkumise korralikult laenuandjalt. Repayza spetsialistide meeskond töötab selle nimel iga päev. Andmete kogumise, kontrollimise, struktureerimise ja korraldamise osas on ära tehtud suur töö, et pakkuda teavet just sellisel kujul, nagu see praegu kättesaadav on.

Meie põhimõtted

Kogu Repayza ettevõttekultuur ja meeskonnatöö põhinevad järgmistel põhimõtetel:

  • Professionaalsus: kõik ettevõtte töötajad saavad pidevalt lisakoolitusi, osalevad seminaridel ja laenutööstuse üritustel. Nii saame pakkuda kõigile oma klientidele kaasaegset teenust ja vastutada täielikult oma töö kvaliteedi eest.
  • Tõhusus: selle all peame silmas kompetentsust ja paindlikkust, sest finantsturud on väga dünaamilised. Iga päev kerkib esile uusi tooteid ja tehnoloogiaid, mida peame oma töös kasutusele võtma, et tagada ettevõtte stabiilne kasv.
  • Inimlikkus: et saaksime väljendada ettevõtte suhtumist oma klientidesse. Nõuame inimlikku suhtumist nii ettevõttesiseselt kui ka oma partneritelt.
  • Meie kasutajad on meie perekond: usume, et ainult nii on võimalik üles ehitada kasumlikku ettevõtet ning tagada edukas ja pikaajaline äritegevus mistahes riigis. Seetõttu kuulab Repayza alati oma klientide arvamusi ning mõistab, et vaid konstruktiivse kriitika abil on võimalik meie tooteid ja teenuseid parandada. Kõikide kasutajate päringuid teenuse tööprotsessi kohta kontrollitakse hoolikalt ning võetakse veebilehe uute funktsioonide loomisel arvesse.

Meie missioon

Laenuvajadus tekib tihti olukordades, kus laenaja vajab ootamatult raha. Selline olukord pole alati just rõõmustav ja sageli valikut pole. Seda kasutavad ära paljud nn ühepäevafirmad, kes rikuvad ära kogu eraisikute laenuteenuste sektori maine. Sageli seostatakse sõnu „kiirlaen“ või „eraisikulaenu pakkuja“ millegi negatiivsega.

Seetõttu ongi üks Repayza seatud eesmärke muuta kasutajate ettekujutust laenuturust, andes laenupakkumiste kohta võimalikult palju informatsiooni ja selgitades iga pakkumise üksikasju. Meie kasutajad sõlmivad laenulepingu alles siis, kui nad on selleks täielikult ette valmistatud ja nende kõik küsimused on vastuse saanud. Usume, et nii saavad nad eraisikulaenu pakkuvate ettevõtetega suhtlemisest võimalikult positiivse kogemuse. Sageli kogevad laenusaajad negatiivseid emotsioone, sest nad ei pööranud enne laenu valimist ja taotlemist kogu informatsioonile piisavalt tähelepanu.

Me kuulame tähelepanelikult oma klientide arvamusi. Meie jaoks on oluline teada, mida arvatakse meie teenuste kasutusmugavusest, töö kvaliteedist ja töötajate pädevusest. Sinu arvamus aitab meil teenust veelgi täiustada.

Kas sul on veel küsimusi?

Palun võta meiega ühendust kasutades Kontaktide alamlehte.

Statistika
28
laenupakkujat riigis Eesti
46
arvustust
34tuhat
kasutajat kuus
Soovitatud laenupakkujad