როგორ შევაფასოთ Grandoo?
შეადარეთ Grandoo სხვა პოპულარულ სერვისს
პირველი სესხის ისტორია
საპროცენტო განაკვეთი დღეში
ექსპერტული რეიტინგი
კლიენტები 24 საათში
სერვისი №1 1.000 ლარი მიხედვით
0,13%
98
სერვისი №1 1.000 ლარი მიხედვით
0,13%
35

Grandoo სესხი

Grandoo
განაკვეთი / დღეში
0,13%
შესაძლო ვადა / დღე
90-720
მაქს. თანხა / ლარი
1ათასი
განხილვა/ წუთი
15
მიღება
ბარათზე, საბანკო ანგარიშზე
სესხის ნომერი
განაკვეთი / დღეში
შესაძლო ვადა / დღე
მაქს. თანხა / ლარი
განხილვა/ წუთი
1-ე სესხი
განაკვეთი / დღეში
0,13%
შესაძლო ვადა / დღე
90-720
მაქს. თანხა / ლარი
1ათასი
განხილვა/ წუთი
15
2-ე სესხი
განაკვეთი / დღეში
0,13%
შესაძლო ვადა / დღე
90-720
მაქს. თანხა / ლარი
3ათასი
განხილვა/ წუთი
15

Grandoo.ge საქართველოს ბაზარზე მოქმედი ონლაინ სესხების გამცემი მიკროსაფინანსო ორგანიზაციაა. იგი ევროპული ფინანსური გუნდის Wandoo Finance-ს წევრია.

გრანდო ხარისხზე და მომხმარებლისათვის კომფორტული გარემოს შექმნაზეა ორიენტირებული. მისი საქმიანობა გამჭირვალეა, რაც მომხმარებლებში უფრო მეტ ნდობას იწვევს. ხშირად ისმის კითხვა თუ რატომ უნდა ვისარგებლოთ

Grandoo-ს მომსახურებით. პასუხი მარტივია-კომპანია მსესხებელს, მომხმარებელზე მორგებულ პირობებს სთავაზობს.Grandoo.ge სწრაფ სესხს ონლაინ რეჟიმში, გამარტივებული პროცედურებით, 500 ლარიდან-3000 ლარამდე გასცემს. დაფარვის დრო 3 თვიდან -24 თვის ჩათვლით განისაზღვრება. რაც შეეხება თვიურ საპროცენტო განაკვეთს, 5, 8%–ია ხოლო წლიურად მსესხებელს 71%-ს გადახდა უწევს.იმისათვის რომ

Grandoo.ge -ს სერვისით ვისარგებლოთ, რამდენიმე საფეხურის გავლაა საჭირო. სესხის მისაღებად აუცილებელი წინაპირობაა, რომ ონლაინ რეგისტრაცია გავიაროთ, ამისათვის კი მარტივი სააპლიკაციო ფორმის შევსება მოგიწევთ.

შპს ‘ვანდუ ფაინანსი’ რეგისტრირებულია 2016 წლის 7 მარტს. კომპანია მომხმარებელს სთავაზობს ისარგებლოს სამომხმარებლო სეხით 500 ლარიდან 3 000 ლარამდე 3 თვიდან 24 თვემდე ვადით. კრედიტით სარგებლობა შეუძლიათ საქართველოს მოქლაქეებს რომელთაც უკვე შეუსრულდათ 22 წელი და მათი ასაკი არ აღემატება 65 წელს. საპროცენტო განაკვეთი შეადგენს 5,8% თვეში, ხოლო ეფექტური წლიური საპროცენტო განაკვეთი 100 % . ასევე გაითვალისწინეთ, რომ საკრედიტო კომიტეტის გადაწყვეტილებით შესაძლებელია მოთხივნილი იყოს თავდები პირი.

იმისათვის რომ მიიღოთ Grandoo.ge-ის სამომხამრებლო სესხი, უნდა აკმაყოფილებდეთ შემდეგ კრიტერიუმებს:

  • იყოთ 20-დან 65 წლამდე საქართველოს მოქალაქე;
  • საქართველოში არსებულ ერთ-ერთ კომერციული ბანკში გქონდეთ გახსნილი ანგარიში;
  • არ გქონდეთ ნეგატიური საკრედიტო ისტორია;
  • გქონდეთ ყოველთვიური სტაბილური შემოსავალი და შეგიძლიათ სესხის დაფარვა
თანხის მიღების პირობები
  • ბარათზე
  • საბანკო ანგარიშზე
საკონტაქტო ინფორმაცია
მუშაობის განრიგი:
სამუშაო დღეებში:
9 - 18
შაბათი:
9 - 18
კვირა:
9 - 18
საიტი:
ტელეფონი:
200 05 50
ელ-ფოსტა:
info@grandoo.ge
Grandoo რეიტინგი
მარტივი აღება
სწრაფი გაცემა
სესხის პირობების გამჭვირვალობა
პროლონგირების პირობები
მომსახურების ხარისხი
მხარდაჭერის სამსახური
2018-08-25
მე ვიყავი განკარგულება, და მაშინ ჩემი ქმარი ხელფასი გადაიდო და სასწრაფოდ ფული იყო საჭირო. გადარიცხული თანხა სამი ათასი ბარათის, სწრაფად.
ნაკლოვანებები: ზედმეტად გადახდა თვეში აღმოჩნდა დიდი, მაგრამ ჩვენ ვიცოდით ამის შესახებ, მაშინაც კი, სანამ განცხადება. ასე რომ, ეს არ იყო გასაკვირი
მარტივი აღება
სწრაფი გაცემა
სესხის პირობების გამჭვირვალობა
პროლონგირების პირობები
მომსახურების ხარისხი
მხარდაჭერის სამსახური
სესხის რეკომენდირებული სერვისები
განაკვეთი
0,13%
შესაძლო ვადა
90-720
მაქს. თანხა
1ათასი
განხილვა
15